AKADEMİK ÇALIŞMALAR

(YAYINLAR VE ULUSAL ve ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILAR)

KİTAP İÇİ BÖLÜM

ULUSLARARASI HAKEMLİ BİLDİRİLER

ULUSAL MAKALALER

BİTİRME ÖDEVİ ÇALIŞMALARI

YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ YAPILAN YÜKSEK LİSANS TEZLER

JÜRİ ÜYELİKLERİ

 

1-A) KITAPLAR

Kuruoglu,M, "Konut Amaçlı Arazi Yatırımlarında Fizibilite ve Pratik Bir Metot Önerisi", Istanbul Ticaret Odası,2006-27, ISBN 99446089X, İstanbul

Kuruoglu,M, "İnşaatçılar için Yeni İhale Düzeninde Pratik Teklif Fiyatı Belirleme Yöntemi", Istanbul Ticaret Odası,2003-50, ISBN 9755127895, İstanbul

Kuruoglu, M.  “İnşaat Sektöründe Bilgisayar Destekli Planlama Metot ve Örnekleri”, Çağlayan Kitapevi, İstanbul,2002, ISBN:9754360480

D.Sorguç, Kuruoglu,M, " İnşaat İşletmelerinde Çağdaş Yönetim ve Değişim Modeli", Istanbul Ticaret Odası,2001-37, ISBN 9755125876, İstanbul

D.Sorguç, Kuruoglu,M, " İnşaat (Proje) Yönetiminin Hizmet ve Uygulama Standardı", İnşaat Mühendisleri Odası İstranbul Şubesi,2002-İstanbul, ISBN : 9753955146

1-B) KITAP İÇİ BÖLÜM

Mungen, U, Kuruoglu, M.  : “Importance of Construction Safety in Civil Engineering Education and a Case Study” In :RoyA.Duff, Edward J. Jaselskis, Gary Smith (ed) Health and Safety on Construction Sites International state of the Art, CIB publication no : 215,,1999 , ISBN 1886431078 (CIB tarafından best paper of 1997 seçilmiş ve yayınlanmıştır)

Kuruoglu,M, ," Onarim / Güçlendirme (O/G) Yönetimi ", D.Sorguç (ed) İnşaatçıların Depremden Doğan Hukuksal Sorumlulukları ile Hasarlı Binaların Onarma ve Güçlendirme Yolları, Istanbul Ticaret Odası,2000-İstanbul,ISBN : 9755125000

2) ULUSLARARASI HAKEMLİ BİLDİRİLER

Müngen, Ugur and Kuruoglu, Murat  : “Importance of Construction Safety in Civil Engineering Education and a Case Study” In : Haupt, Theo C. and Rwelamila, Pantaleo D (ed) Health and Safety in Construction : Current and future challenges, Epping, Pentech,1997 (CIB tarafından best paper of 1997 seçilmiş ve ikinci kez state of art içinde yer almış ve CIB grubunun çıkardığı kitaba bölüm olmuştur.)

Müngen,U,Kuruoglu,M,Türkoglu,K,Haupt,T.C,Smallwood,J,"Scaffolding Accidents In Construction : An International Examination", In : Haupt, Theo C. , Obas John Ebohon and Richard J Coble D (ed) Health and Safety in Construction : Accident Free Construction , Epping, Pentech,1998, ISBN : 0620230592

Kuruoglu,M, Ergen E. ,"The Effect of Economical Development on Project Management in Developing Countries", In : A. B. Nawogi and J.Ssegawa (ed) Challenges Facing the Construction Industry in Developing Countries,2000-Gaborone/Botswana, ISBN 9991221565

Kuruoglu,M, Polat G..,"Determining the Level of Construction Management Applications in Turkey compared with CMAA standarts", Advances in Civil Engineering, Sept. 2002, İstanbul Turkey

G. Emre Gürcanli, Murat Kuruoglu, Ugur Müngen, "An Approach For Hazard Assessment On Construction Sites Using Fuzzy Sets", 4th international conference on rethinking and revitalizing construction safety, health, environment and quality ,Port Elizabeth-South Africa,17 - 20 May 2005

 

3) ULUSAL MAKALELER

M.Kuruoğlu,Y..Kuruoğlu, “İş Yaşamında Performansı Etkileyen Psikolojik Faktörler ve İşe Yönelik Motivasyon (Güdülenme) Süreci“, Yapı Dünyası S:21-23, Mayıs 2007, ISSN 1300-977X

M.Kuruoğlu,“Inşaat Yönetiminin Temel İlkeleri-, İMO İstanbul Bülten S:89/2007

M.Kuruoğlu,“İnşaat Proje Yönetimi, Dünyada ve Türkiyede Durum ve Çalışmaları“, İnşaat Yatırım yıl 21 Nisan 2006 Sayı 21

M.Kuruoğlu,“Inşaat Yönetiminin Temel İlkeleri-4“, İMO İstanbul Bülten S:77/2005

M.Kuruoğlu,V.Ezcan , “türkiyede İnşaat Proje Yönetimi Doğru Yerde mi ?“, İMO İstanbul Bülten S:76/2005

M.Kuruoğlu,Y.Albayrak, “Yorgunluk- İş performansına Etkileri ve Önlemler“, Yapı Dünyası S:103-104, Ekim-Kasım 2004, ISSN 1300-977X

M.Kuruoğlu,A.Korkmaz, “İnşaat İşlerinde Projeye uygun Sözleşme ve Fiyatlandırma Biçiminin Sağlayacakları“, Yapı Dünyası S:98, Mayıs 2004,ISSN 1300-977X

M.Kuruoğlu, L.Sümer , “Verimlilik Kavrami Ve Inşaat Sektöründe Yönetsel Verimliliğin Geliştirilmesi, Dünya İnşaat, Haziran,2003

M.Kuruoğlu,“Inşaat Yönetiminin Temel İlkeleri-3“, İMO İstanbul Bülten S:65/2003

M.Kuruoğlu,“Inşaat Yönetiminin Temel İlkeleri-2“, İMO İstanbul Bülten S:64/2003

M.Kuruoğlu,“Mühendislikte Yaşam boyu eğitim gereği (İnşaat İşletme Mühendisliği Sertifika Programı)“, Yapı Dünyası S:78, Eylül 2002,ISSN 1300-977X

M.Kuruoğlu,H.Karakuş,“Kalite Yönetimi ve İnşaat Sektöründe Kalite Yönetiminin Gerekliliği“, Yapı Dünyası S:80 Kasım 2002,ISSN 1300-977X

M.Kuruoğlu,F.Bayoğlu,“Yapı üretiminde adam-saat değerlerinin belirlenmesi ve Bayındırlık Bakanlığı’nın değerlerine göre karşılaştırmalı değerlendirmesi“, İMO İstanbul Bülten S:62/2002

M.Kuruoğlu,“Inşaat Yönetiminin Temel İlkeleri-1“, İMO İstanbul Bülten S:63/2002

M.Kuruoğlu,G.Polat, “İnşaat Sektöründe Çalışan Profesyonelleri Motive Eden Faktörler”,Insaat Muhendisleri Odasi, Turkiye Muhendislik Haberleri Dergisi, Yıl 47, 2002/1, Sayi 417, s.47-48

Dr. Murat Kuruoğlu, İnş.Müh. Alptekin Özvek, “Proje Planlama Çalışmaları Gerekli mi ?”, TIM-SE Dergisi, Yıl:18 Sayı: 205

S.Berköz-A.Kanoğlu-A.Köksal-M.Kuruoğlu, ”Yapım Yonetimi ve Internet” , Insaat Muhendisleri Odasi, Turkiye Muhendislik Haberleri Dergisi, Yıl 42, 1997/2, Sayi 388, s.16-22

4) ULUSAL BİLDİRİLER

Ekim 1996       Prof. Dr. Doğan SORGUÇ,Yük.Müh. Murat KURUOĞLU 1. Yapı İşletmesi Kongresi , " Motivasyonun Nümerik Analizi" , İzmir

Ekim 1996       Prof. Dr. Doğan SORGUÇ,Yük.Müh. Murat KURUOĞLU 1. Yapı İşletmesi Kongresi , "Proje Planlama ile ilgili yazılımların etkin kullanılması için Sistematik bir yaklaşım " , İzmir

Ekim 1997       Prof.Dr. Doğan SORGUÇ, Yük.Müh.Murat KURUOĞLU, Türkiye İnşaat Mühendisliği 14. Teknik Kongresi ,” İnşaat Mühendisliğinin temel ilkeleri ve gelişmeler”, İzmir

Ekim 1999       Doç.Dr. Dumrul APAK, Dr..Murat KURUOĞLU, Kamu Yatırımlarında Kaynak Kullanımı Kongresi,”Otoyol Politikası ve Düşündürdükler”, İzmir

Haziran 2000   Dr.Murat KURUOĞLU,Prof.Dr. Doğan SORGUÇ, 2. Yapı İşletmesi Kongresi , "Yüklenici İnşaat frimalarında Ofis Otomasyon kullanımı ve Uygulama Örnekleri" , İzmir

Haziran 2000   Dr.Murat KURUOĞLU,Prof.Dr. Doğan SORGUÇ, 2. Yapı İşletmesi Kongresi , "Yüklenici İnşaat firmalarında Planlama Departmanlarının durumu ve sorunları açısından yeniden düzenleme önerisi" , İzmir

Haziran 2000   Dr.Murat KURUOĞLU,Müh. Burkay ALPYILDIZ, Yrd.Doç.Dr. Uğur MÜNGEN, 2. Yapı İşletmesi Kongresi , "Simülasyon Kavramı ve inşaat sektöründe uygulanabilirliği" , İzmir

Haziran 2000   Yrd.Doç.Dr. Uğur MÜNGEN, Dr.Murat KURUOĞLU, 2. Yapı İşletmesi Kongresi , "İnşaat Mühendisliğinde yapı işletmesi meslekiçi eğitim ihtiyacı ve bir uygulama örneği" , İzmir

Kasım  2001    Dr.Murat KURUOĞLU, Fahri BAYOĞLU, XVI İnşaat Mühendisliği Teknik Kongresi, "Yapı Üretiminde Adamsaat Değerlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ve Sonuçları " , Ankara 

Haziran  2002  Dr.Murat KURUOĞLU, Murat ARSLAN,IV Mimarlık Mühendislik Sempozyumu, "İnşaat Sektöründe Proje Yöneticileri için Bilgi ve Becerilerin Değerlendirilemesi", Balıkesir

Haziran  2003 Dr.Murat KURUOĞLU, Dr. Bülent HATİOPĞLU, Yapı ve Kentte Bilişim 2003, " İş Programlarının Görselleştirilmesinde Basit Bir Yöntem ", Ankara

Eylül 2005      U.Müngen,M.Kuruoğlu,V.Ezcan, 3. Yapı İşletmesi Kongresi , "Türkiye’de Yapı İşletmesi Eğitiminin Değerlendirilmesi  " , İzmir

Eylül 2005      D.Sorguç,M.Kuruoğlu, 3. Yapı İşletmesi Kongresi , "İnşaat Uygulama ve Yönetim Mühendisliği Kapsamında Proje Yönetiminin Temel Ögesi:İnsan(Niteliği) " , İzmir

Eylül 2005       Y.Kuruoğlu,M.Kuruoğlu,U.Müngen, 3. yapı İşletmesi Kongresi, “Şantiyede Çalışan İşçilerin İş Yaşamı Ve Sağlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi”,  İzmir

 Ekim 2007      Y.Kuruoğlu,M.Kuruoğlu, H.G. Baksi, U.Müngen, İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, "Fiziksel Güce Dayalı İnşaat İşlerinde Çalışanların İş Yaşamı, İş sağlığı ve Güvenliğine Bağlı Performansının Değerlendirilmesi", Ankara

Ekim 2007       İ.Bozkurt,M.Kuruoğlu, 4. İnşaat Yönetimi Kongresi, "İnşaat Sektöründe Fizibilite Aşamasında Maliyet Tahmini Yapmakta Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri Üzerine bir Değerlendirme", İstanbul

Ekim 2007       Y.Kuruoğlu,B. Akyıldız, M.Kuruoğlu,  4. İnşaat Yönetimi Kongresi, "Fiziksel Güce Dayalı Çalışan İnşaat İşçilerinin İş sağlığı ve Güvenliği kapsamında bulanık Mantıkla Risk Analizi ", İstanbul

 

5) POPULER YAZILAR

M.Kuruoğlu,"Expetition Kullanımı Hakkında " , Plan Dergisi (Proje Yöneticilerine Haberler), Kasım 1993

 

6) SEFTİFİKALAR

Ekip Kurma Sertifikası, MPM düzenlediği "Ekip kurma ve Geliştirme" eğitim semineri

Documentation Management, Makro Danışmanlık,(Sertifika)

Uzman Dalgıç Sertifikası, Uluslararası Sualtı sporları Federasyonu (CMAS 3* Diver / CMAS 2* Instructor)

 

7) BİTİRME ÖDEVİ ÇALIŞMALARI

 1. İlke GÖKTÜRK-Hakan YILDIZCI- Serdar ULUĞBEYLİ, “İnşaat Sektöründe verimlilik araştırması”, Haziran 2000
 2. Hakkı Cenk YAVUZ , “İktisat G. Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin incelenmesi”, Haz.2000
 3. Ercan CİNER, “İnşaat sigortaları kasamında Baytur İnşaat A.Ş. ve Anadolu sigortanın değerlendirilmesi”, Haziran 2000
 4. Osman AKGÖZ, “İnşaat sigortaları kasamında Tepe İnşaat A.Ş. ve İhlas sigortanın değerlendirilmesi”, Haziran 2000
 5. Zelal  YILDIZ, “Proje Yönetiminin Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Haziran 2001
 6. Murat GÜCÜYENER, “Proje Yönetiminin Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Haziran 2001
 7. Onur GÜLBAKANOĞLU , “Proje Yönetiminin Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Haziran 2001
 8. Emre Kaan ERDÖNMEZ, “Yapı Denetim Kanunun Uygulanması Üzerinde bir Saha Çalışması”, Haziran 2001
 9. Gökhan Bekir GÖK, “Girişimcilik ve Bir girişimcilik Örneği”, Şubat 2002
 10. Çağatay KONUK,Okan ÖZCAN,Çağlar CİFTÇİ, Murat ERÖZ, “Betonerme Konsol İstinat duvarlarının projelerdirilemesi ve İhaleye esas dosyasının hazırlanması”, Haziran 2002
 11. Ayşegül KORKMAZ, Zeynep YILDIRIM, Sinan YÖNEY,  “Konut fiyatlarını etkileyen faktörlerin araştırılması”, Haziran 2002
 12. Faruk Nurettin ÇEREK, Yaman ELİGÜL, Emre UZEL, Ali Bülent KILIÇ, “Emlak Rayiçleri belirlenmesi üzerine bir yöntem ve Beşiktaş Uygulama Örneği”, Aralık 2002
 13.  Levent SÜMER, “ Verimlilik Konsepti ve İnşaat Sektöründe Verimlilik Gelişim”, Aralık 2002
 14. Emre AKTAŞ,Emre ILGAZ, Alfio C. MEDİNA, Esra NAMLI, “Emlak Rayiçleri belirlenmesi üzerine bir yöntem ve Kadıköy Uygulama Örneği”, Haziran 2003
 15. E.Şerbetçi, E.Özçömlekçi, R.Yakubov,. G. Güven,C.Başpınar,” Çekmeköy konut İhalesi ve Sözleşmeler”, Ocak 2004
 16. Alper DURMUŞ, Alper EMNİYETLİ, Berna KANTARCIOĞLU, Devrim KARABULUT,Kaan CENGİZ, “Emlak Rayiçleri belirlenmesi için bir yöntem ve Sarıyer Uygulama Örneği”, Haziran 2004
 17. A.E.Toprak, A.Özdaş, B. Ulkukaya, O.Başeski,Ş. Cıngıllıoğlu, “endüstriyel Çelik Yapı Tasarımı ve İhale Dosyasının HAzırlanması”, Haziran 2005
 18. D.Aydın, E.Eker,Ö.İçkale, T. Akgül,  “Yüklenici Açısından İnşaat Projelerinde Yapım Evresinde Maliyet Yönetimi”, Haziran 2005

 

8) YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ YAPILAN TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 1. Ayşegül Kormaz, “Yüklenici Firmaların Teklif Aşamasında Risk Değerlendirmesi”, Mayıs 2004
 2. Işın Kara, “Türkiye Koşullarında Profesyonel Proje Yönetim Firmaları için Model Önerisi”, Mayıs 2004
 3. Selim Şenalp, “Betoırneme Binalarda Kaba inşaat Malzemelerinin Zamana bağlı maliyet analizi”, Kasım 2004
 4. Hilal Şaşmaz, “İnşaat Projelerinde Süresel Planlamayı Etkileyen Faktörler ve Etki Derecelerinin Türkiye Koşullarında Belirlenmesi”, Mayıs 2005
 5. Levent Yaşar Çelik, "Türkiyede İnşaat Sektöründe Kullanılan Ön Maliyet Tahmin Yöntemleri",2005
 6. Eda Bayram, "İstanbul İli Gayrimenkul Portföyleri Üzerinden Portföy Yönetim Sistemi Önerisi ve Uygulama Örneği",2005
 7. Volkan Ezcan, “İnşaat Proje Yöneticileri için Ön tasarım aşamasında Spor tesisi yatırımlarının değerlendirmeye yönelik modellenmesi”, Mayıs 2006
 8. Gülşah Kaba, "Aile İnşaat Firmalarında Kurumsallaşma", Şubat 2007
 9. İlke Göktürk, “İnşaat Sektöründe Fizibilite Aşamasında Maliyet Tahmini Yapmakta Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri Üzerine bir Değerlendirme”, Mayıs 2007
 10. Ayşe Ocakçı, “İnşaat İşletmelerinde Maliyet Kontrol aracı olarak Esnek Bütçeleme ve Uygulama”, Mayıs 2007
 11. Alper Emniyetli, “İnşaat Sektöründe Pazar Araştırmaları”, Ekim 2007
 12. İbrahim Utku Açıkalın, “İnşaat Sektöründe Kullanılan Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerinin Bütünleşik Bilgi Yöntemlerindeki Yerinin İncelenmesi”, Ocak 2008
 13. Volkan Dabakoğlu, “Türkiye İnşaat Sektöründe Proje Yönetim Tabanlı Arazi Geliştirici Şirket Modeli Önerisi ”, Ocak 2008
 14. Özgen Gürdal, “ Rusyada çalışan bir Türk İnşaat Firmasının CMAA’ya göre Organizasyonel Değişiminin Modellenmesi ve Gelişiminin izlenerek Değerlendirilmesi”, Mayıs 2008
 15. Erdem Eker, “Alman İnşaat (Proje) Yönetim Hizmet ve uygulama Standatı ile Amerikan İnşaat (Proje) Yönetim Hizmez ve Uygulama Standartının Karşılaştırmalı Analizi”, Mayıs 2008  
 16. Can Harputluoğlu, “Bir Proje Yönetim Firmasında PMI Proje Yönetim Sistemine Göre Model Önerisi ve Uygulaması”, Haziran 2008
 17. Alper Emniyetli, “İnşaat Sektöründe Pazar Araştırmaları”, Ekim 2007
 18. Serkan Aksay, “ İnşaat Sözleşmeleri ve yüklenici Seçim Kriterleri”, Haziran 2008
 19. Yonca Cikler, “ Emlak Sektöründe Pazarlama Planının Değerlendirilmesi ve Alternatif Pazar Araştırması Sistematiği Önerisi”, Kasım 2008

 

 9) JURİ ÜYELİKLERİ

1.      Prof.Dr. Doğan Sorguç yürütücülüğünde, Yük. Müh. Yusuf Özkan Aslan tarafından yapılan “Bir Fabrika İnşaatında Proje Yönetiminin ABD standartları (CMAA) açısından Değerlendirilmesi” konulu Yüksek Lisans Tez jüri üyesi , İTÜ Fen bilimleri Enstitüsü,2000

2.      Öğr.Gör.Dr. Akın Erişkon yürütücülüğünde, Yük. Müh. Tolga Çıtlaçiftçi tarafından yapılan “Orta Ölçekli bir inşaat firmasında yönetsel kültür değişimi için modeller ve örnek olay çalışması” konulu Yüksek Lisans Tez jüri üyesi , İTÜ Fen bilimleri Enstitüsü,2001

3.      Öğr.Gör.Dr. Akın Erişkon yürütücülüğünde, Yük. Müh. Özgür Özyurt tarafından yapılan “Sanayi Yatırımlarında Proje Evreleri Türkmenistan Örneği” konulu Yüksek Lisans Tez jüri üyesi , İTÜ Fen bilimleri Enstitüsü,2002

4.      Öğr.Gör.Dr. Akın Erişkon yürütücülüğünde, Yük. Müh. Murat Arslan tarafından yapılan “Türkiye’de İnşaat Proje Yönetiminin Yeri ” konulu Yüksek Lisans Tez jüri üyesi , İTÜ Fen bilimleri Enstitüsü,2003

5.      Öğr.Gör.Dr. Akın Erişkon yürütücülüğünde, Yük. Müh. Hüseyin Karakuş tarafından yapılan “İnşaat Sektöründe Kalite Yönetimi ve Bir Uygulama Örneği ” konulu Yüksek Lisans Tez jüri üyesi , İTÜ Fen bilimleri Enstitüsü,2003

6.      Yrd.Doç.Dr. Uğur Müngen yürütücülüğünde, Yük. Müh. Sükrü Tolga Çelik tarafından yapılan “Dünya Bankası Kredili İnşaat Projelerinde Danışman Seçimi” konulu Yüksek Lisans Tez jüri üyesi , İTÜ Fen bilimleri Enstitüsü,2003

7.      Yrd.Doç.Dr. Uğur Müngen yürütücülüğünde, Yük. Müh. Hasan Serkan Aydınefe tarafından yapılan “Teklif Hazırlama Sistemi ve bir Yurt dışı uygulamasında karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi” konulu Yüksek Lisans Tez jüri üyesi , İTÜ Fen bilimleri Enstitüsü,2003

8.      Mimar ve İnşaat Mühendisi Günleri (MİM) kapsamındaki Borusan_Boru Çelik Proje yarışmasında   seçici juri üyeliği, 2002

9.      Uluslar arası Mimar ve İnşaat Mühendisi Günleri (MİM) kapsamındaki Borusan_Boru Çelik Proje yarışmasında   seçici juri üyeliği, 2003-06-09

 

10) DELEGE OLARAK KATILINILAN KONGRELER

 • 1st International Conference on Construction Healty and Safety Education, Cape Town -South Africa, 1997
 • 2nt International Conference on Construction Healty and Safety Education, Cape Town -South Africa, 1998
 • 2nd International Conference on Construction in Developing Country, Gaborone-Botswana, 2000
 • Türkiye İnşaat Mühendisliği 14. Teknik Kongresi,Ankara,1997
 • Türkiye İnşaat Mühendisliği 16. Teknik Kongresi,Ankara,2001
 • 1. Yapı İşletmesi Kongresi , İzmir , 1996
 • 2. Yapı İşletmesi Kongresi,İzmir 2000
 • 3. Yapı İşletmesi Kongresi,İzmir 2005
 • 4. İnşaat Yönetim Kongresi, İstanbul, 2007
 • İş güvenliği ve Sağlığı Sempozyumu , Ankara 2007
 • Kamu Yatırımlarında Kaynak Kullanımı Kongresi,1999, İzmir
 • Akademik Bilişim 2007 , Kütahya  
 • Ademik Bilişim 2008, Çanakkale  

 

 

11) YASAL İZİNLER VE PATENTLER

 • Construction Management Assosiation of America, Project Management Standarts, (Çeviri ve uyarlama hakkı)
 • Proje Yönetim Derneği Ulusal Kongresi Proje Yarışması, “İnşaat Proje Yönetiminin Yeri” Konulu proje danışmanlığı ile 3. lük ödül