İnşaat Mühendisleri Odası

İnşaat Yönetim Seminer Notları

     İş Programı Hazırlama Teknikleri - Yrd.Doç.Dr.  Uğur Müngen

     İş Programı Hazırlama Teknikleri- CPM Uygulaması - Yrd.Doç.Dr.  Uğur Müngen

     Bilgisayar Destekli Planlama Ders Notları - Dr. Müh. Murat Kuruoğlu

İnşaat İş Güvenliği Kurs Notları - Yrd.Doç.Dr. Uğur Müngen

     Proje Yönetiminin Temel İlkeleri - Prof.Dr. Doğan Sorguç

     İnşaat İş Hukuku - Prof.Dr. Veliye Yanlı

     Kamu İhale Sistemi ve Teklif Hazırlama - Dr. Müh. Hüseyin Gencer

     İnşaat Sektöründe Mali Tablolar ve Yorumlama - Yük.Müh. Feyzi Haznedaroğlu

     İnşaat Firmalarında Yeniden Yapılanma - Dr. Müh. Murat Kuruoğlu